Szkoła Podstawowa w Ossolinie po raz kolejny organizuje Wojewódzki Konkurs Pięknego Czytania. W tym roku odbywa się on pod hasłem „Bohaterowie Konopnickiej”. 13 czerwca odbyły się eliminacje międzyszkolne, w trakcie których wyłoniono jego finalistów.

Ossolińskie konkursy mają już swoją ugruntowaną tradycję. Podczas dotychczasowych edycji zadaniem uczestników była interpretacja wybranych fragmentów prozy: Stefana Żeromskiego, Bolesława Prusa, Henryka Sienkiewicza, Władysława Stanisława Reymonta, Marii Dąbrowskiej, Elizy Orzeszkowej, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Kornela Makuszyńskiego oraz Stanisława Lema. W roku bieżącym konkurs poświęcony jest twórczości Marii Konopnickiej.

Podczas poniedziałkowych eliminacji międzyszkolnych wyłoniono dziewiątkę finalistów. Zostali nimi w kategorii uczniów klas IV-VI szkół podstawowych: Julia Wojtas z PSP w Obrazowie, Bartosz Zając z PSP w Klimontowie oraz Jagoda Gruszecka z SP w Ossolinie; w kategorii uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych: Filip Smardz i Paulina Skrzypczyńska z PSP w Bilczy oraz Apolonia Staszewska z SP w Ossolinie. W kategorii szkół średnich do finału zakwalifikowali się: Filip Klimkiewicz z ZSE w Sandomierzu oraz Bartłomiej Goździewski i Aleksandra Bogdańska z LO w Klimontowie.

Pracami jury podczas eliminacji kierował ks. Wojciech Zasada, a zasiedli w nim również Małgorzata Lipa reprezentująca Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz  Małgorzata Płaza-Skowron z „Tygodnika Nadwiślańskiego”.

Konkurs współfinansowany był ze środków Powiatu Sandomierskiego. Jego koordynatorem była Ilona Kosiarska.

Finał konkursu odbędzie się 26 czerwca podczas Pikniku Rycerskiego w Ossolinie. Jego gościem specjalnym będzie znakomita aktorka Anna Dymna.