Szkoła Podstawowa w Ossolinie od 2012 roku prowadzona jest przez Stowarzyszenie „Nasze dziedzictwo Ossolin”. Placówka kontynuuje tradycje oświatowe, które w tej miejscowości – historycznej siedzibie rodu Ossolińskich – sięgają XIX wieku. Przy szkole funkcjonuje również Oddział Przedszkolny 3-5-latków. Uczniowie i nauczyciele szkoły aktywnie uczestniczą w życiu lokalnej społeczności i angażują się w podejmowane przez nią inicjatywy. Szkoła jest organizatorem Wojewódzkiego Konkursu Pięknego Czytania, który każdego roku gromadzi uczestników reprezentujących szkoły podstawowe i średnie z regionu świętokrzyskiego. Konkurs służy promocji czytelnictwa i popularyzacji twórczości najwybitniejszych polskich literatów. Przy okazji kolejnych edycji wydarzenia gościliśmy w naszej szkole potomków i krewnych noblistów – Henryka Sienkiewicza oraz Władysława Stanisława Reymonta.
Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach wiedzowych i sportowych na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Zajmowali m.in. miejsca na podium podczas mistrzostw w narciarstwie alpejskim na stoku w Konarach. W 2016 roku grupa uczniów naszej szkoły nagrała bożonarodzeniową piosenkę „Święta noc” wspólnie z popularnym artystą country Cezarym Makiewiczem.
W SP Ossolin działa kółko teatralne, które regularnie przygotowuje spektakle prezentowane podczas najważniejszych uroczystości szkolnych.