Stowarzyszenie „Nasze dziedzictwo Ossolin” – organizacja pozarządowa utworzona w 2011 roku w Ossolinie (woj. świętokrzyskie).
Celem Stowarzyszenia jest ochrona i promocja dziedzictwa historycznego oraz kulturowego miejscowości. Organizacja zaangażowana jest w szereg przedsięwzięć społecznych. Z inicjatywy Stowarzyszenia od 2012 roku organizowana jest kwesta na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków na cmentarzu parafialnym w Goźlicach. Stowarzyszenie współorganizuje Pasterkę z inscenizacją bożonarodzeniową, odbywającą się w Ossolinie na terenie kompleksu XVII-wiecznej Kaplicy Betlejemskiej. Co roku w lipcu, Stowarzyszenie jest organizatorem i gospodarzem Pikniku Rycerskiego połączonego z Galą „Kryształowego Berła” – nagrody przyznawanej gwiazdom polskiego kina za wybitne role w filmach historycznych i kostiumowych. Dotychczasowymi jej laureatami zostali: Jerzy Zelnik, Olgierd Łukaszewicz, Wiktor Zborowski, Emilia Krakowska, Leszek Teleszyński, Magdalena Zawadzka i Andrzej Seweryn. . Prezesem Zarządu Stowarzyszenia jest Rafał Staszewski.