Stowarzyszenie „Nasze dziedzictwo Ossolin” otrzymało dofinansowanie na realizację ważnego zadania.

W piątek, 28 kwietnia na Zamku Królewskim w Sandomierzu Stowarzyszenie Nasze Dziedzictwo Ossolin podpisało z marszałkiem województwa świętokrzyskiego, Andrzejem Bętkowski i członkiem Zarządu Województwa Markiem Jońcą umowę na realizację operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 pn. Rozwijanie i podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej poprzez zagospodarowanie terenu w centrum miejscowości Goźlice”. Zakres działań obejmie prace budowlane, w tym roboty przygotowawcze, ziemne, utwardzenie terenu i posadowienie oświetlenia. Dofinansowanie w wysokości 170.262,00 zł.

Fot. arch. Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach