Szkoła Podstawowa w Ossolinie zaprasza do udziału w Wojewódzkim Konkursie Pięknego Czytania pod hasłem „Tolek, Poldek i Pikador – czyli w podróż z Bahdajem ”.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego. Jego celem jest popularyzacja wśród młodego pokolenia twórczości najwybitniejszych polskich literatów, jak również propagowanie pięknego,  poprawnego czytania w dobie zaniku kontaktu z książką.

W tym roku konkursowi przyświeca hasło „Tolek, Poldek i Pikador – czyli w podróż z Bahdajem”, a zadaniem uczestników będzie interpretacja dowolnego fragmentu prozy Adama Bahdaja.

Finalistów konkursu oceniać będzie jury pod przewodnictwem wybitnej aktorki Anny Seniuk.

Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Regulamin konkursu:

  1. Organizator

Szkoła Podstawowa w Ossolinie

Ossolin 21, 27-640 Klimontów

  1. Uczestnicy

– Konkurs jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego,
– Konkurs przeprowadzony będzie w trzech kategoriach wiekowych:

I – szkoły podstawowe – kl. IV-VI

II -szkoły podstawowe – kl. VII-VIII

III – szkoły ponadpodstawowe.

  1. Utwory konkursowe

– Każdy uczestnik zobowiązany jest do przygotowania wybranego fragmentu prozy

Adama Bahdaja.

– Czas prezentacji nie powinien przekroczyć 3 min.

  1. Cele konkursu

– Popularyzacja wśród młodego pokolenia twórczości najwybitniejszych literatów polskich
– Rozwijanie wrażliwości na prozę oraz umiejętności odbioru dzieł literackich,
– Kształcenie umiejętności pięknego czytania wśród młodego pokolenia w dobie zanikania kontaktu z książką,
– Rozbudzanie wyobraźni młodego czytelnika.

  1. Kryteria oceniania

Ocenie komisji konkursowej podlegają zwłaszcza:

– dykcja i prawidłowa emisja głosu

– interpretacja prozy, umiejętność budowania nastroju

– wrażliwość na piękno słowa mówionego

– charyzmatyczność uczestnika, umiejętność zainteresowania publiczności

– dobór tekstu.

  1. Przebieg konkursu

Konkurs składa się z 3 etapów:

  1. eliminacje wewnątrzszkolne

należy przeprowadzić w placówkach, które wyrażą chęć uczestnictwa w konkursie, do 2 czerwca 2023 roku.

– listy uczestników ( maksymalnie 3 osoby) , wyłonionych w wyniku szkolnych eliminacji wraz z tytułami utworów, których fragmenty uczniowie będą czytać – należy przesłać na adres e-mail organizatora(spossolin@gazeta.pl ) do dnia 7.06.2023 r.

2) eliminacje międzyszkolne

– odbędą się 12 czerwca (poniedziałek) 2023 r. w Szkole Podstawowej w Ossolinie o godz. 10. Należy na nie dostarczyć kserokopie czytanych przez uczniów fragmentów.

– spośród zakwalifikowanych uczestników jury powołane przez organizatora wyłoni po trzy osoby z każdej kategorii wiekowej, które wezmą udział w finale konkursu.

3) finał konkursu

– będzie miał miejsce 25czerwca, podczas Pikniku Rycerskiego w Ossolinie, organizowanego przez Stowarzyszenie „ Nasze dziedzictwo Ossolin”.

– jury powołane przez organizatora( m.in. gość specjalny imprezy, wybitna aktorka Anna Seniuk), spośród zakwalifikowanych finalistów, wyłoni zwycięzców w

poszczególnych kategoriach wiekowych.

  1. Nagrody

– zwycięzcy otrzymają puchary oraz atrakcyjne nagrody książkowe, które zostaną wręczone po zakończeniu obrad jury w dniu finału konkursu.

– Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora konkursu oraz w prasie lokalnej.

  1. Sprawy organizacyjne

– Liczba uczestników jest ograniczona, o udziale w konkursie decyduje kolejność zgłoszeń. Podczas eliminacji międzyszkolnych maksymalna możliwa liczba prezentacji to 45.

– Kolejność prezentacji podczas eliminacji międzyszkolnych i finału konkursu ustala organizator.

– Organizator nie zwraca kosztów przejazdu uczestnikom i opiekunom.

– Podczas finału konkursu, dla uczestników i opiekunów zapewniony będzie posiłek.

– Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikację własnego wizerunku i danych osobowych w postaci imienia i nazwiska w mediach tj. prasie, radiu, telewizji, i Internecie oraz przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu.

– Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich punktów niniejszego regulaminu.

– Koordynatorem konkursu jest Ilona Kosiarska, e-mail: ikosiarska@wp.pl, tel. 724 11 82 04.