Szkoła Podstawowa w Ossolinie zaprasza do udziału w Wojewódzkim Konkursie Pięknego Czytania pod hasłem „Ta proza krzepi”.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego. Jego celem jest popularyzacja wśród młodego pokolenia twórczości najwybitniejszych polskich literatów, jak również propagowanie pięknego, poprawnego czytania w dobie zaniku kontaktu z książką.
W tym roku szkolnym konkursowi przyświeca hasło „Ta proza krzepi”, a zadaniem uczestników będzie interpretacja dowolnego fragmentu prozy Melchiora Wańkowicza.

Finalistów konkursu oceniać będzie jury pod przewodnictwem wybitnego aktora – Daniela Olbrychskiego.

Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Regulamin konkursu:
REGULAMIN KONKURSU PIĘKNEGO CZYTANIA
„Ta proza krzepi”.

I. Organizator

Szkoła Podstawowa w Ossolinie
Ossolin 21, 27-640 Klimontów

II. Uczestnicy

– Konkurs jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego,
– Konkurs przeprowadzony będzie w trzech kategoriach wiekowych:
I – szkoły podstawowe – kl. IV-VI
II -szkoły podstawowe – kl. VII-VIII
III – szkoły ponadpodstawowe.

III. Utwory konkursowe

– Każdy uczestnik zobowiązany jest do przygotowania wybranego fragmentu prozy
Melchiora Wańkowicza.
– Czas prezentacji nie powinien przekroczyć 3 min.

IV. Cele konkursu

– Popularyzacja wśród młodego pokolenia twórczości najwybitniejszych literatów polskich
– Rozwijanie wrażliwości na prozę oraz umiejętności odbioru dzieł literackich,
– Kształcenie umiejętności pięknego czytania wśród młodego pokolenia w dobie zanikania kontaktu z książką,
– Rozbudzanie wyobraźni młodego czytelnika.

V. Kryteria oceniania

Ocenie komisji konkursowej podlegają zwłaszcza:
– dykcja i prawidłowa emisja głosu
– interpretacja prozy, umiejętność budowania nastroju
– wrażliwość na piękno słowa mówionego
– charyzmatyczność uczestnika, umiejętność zainteresowania publiczności
– dobór tekstu.

VI. Przebieg konkursu

Konkurs składa się z 3 etapów:
1) eliminacje wewnątrzszkolne
– należy przeprowadzić w placówkach, które wyrażą chęć uczestnictwa w konkursie, do 3 czerwca 2024 roku.
– listy uczestników ( maksymalnie 3 osoby) , wyłonionych w wyniku szkolnych eliminacji wraz z tytułami utworów, których fragmenty uczniowie będą czytać – należy przesłać na adres e-mail organizatora(spossolin@gazeta.pl ) do dnia 7.06.2024 r.

2) eliminacje międzyszkolne
– odbędą się 10 czerwca (poniedziałek) 2024 r. w Szkole Podstawowej w Ossolinie o godz. 10. Należy na nie dostarczyć kserokopie czytanych przez uczniów fragmentów.
– spośród zakwalifikowanych uczestników jury powołane przez organizatora wyłoni po trzy osoby z każdej kategorii wiekowej, które wezmą udział w finale konkursu.

3) finał konkursu
– będzie miał miejsce 23 czerwca 2024 r. podczas Pikniku Rycerskiego w Ossolinie, organizowanego przez Stowarzyszenie „ Nasze dziedzictwo Ossolin”.
– jury powołane przez organizatora( m.in. gość specjalny imprezy, wybitny aktor – Daniel Olbrychski), spośród zakwalifikowanych finalistów, wyłoni zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych.

VII. Nagrody

– zwycięzcy otrzymają puchary oraz atrakcyjne nagrody książkowe, które zostaną wręczone po zakończeniu obrad jury w dniu finału konkursu.
– Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora konkursu oraz w prasie lokalnej.

VIII. Sprawy organizacyjne
– Liczba uczestników jest ograniczona, o udziale w konkursie decyduje kolejność zgłoszeń. Podczas eliminacji międzyszkolnych maksymalna możliwa liczba prezentacji to 45.
– Kolejność prezentacji podczas eliminacji międzyszkolnych i finału konkursu ustala organizator.
– Organizator nie zwraca kosztów przejazdu uczestnikom i opiekunom.
– Podczas finału konkursu, dla uczestników i opiekunów zapewniony będzie posiłek.
– Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikację własnego wizerunku i danych osobowych w postaci imienia i nazwiska w mediach tj. prasie, radiu, telewizji, i Internecie oraz przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu.
– Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich punktów niniejszego regulaminu.
– Koordynatorem konkursu jest Ilona Kosiarska, e-mail: ikosiarska@wp.pl, tel. 724 11 82 04.