Dyrektor szkoły – mgr Iwona Staszewska

Język polski – mgr Ilona Kosiarska

Język angielski – mgr Beata Smalera

Język niemiecki – mgr Edyta Stępień

Matematyka – mgr Paulina Bednarz

Fizyka – mgr Paulina Bednarz

Informatyka – mgr Dominika Chuchnowska

Przyroda – mgr Agata Chochół

Chemia – mgr Karolina Karasińska

Geografia – mgr Agata Chochół

Biologia – mgr Agata Chochół

Historia – mgr Iwona Staszewska

Doradztwo zawodowe – mgr Aneta Kwiecień

Muzyka, technika – mgr Anna Skubis

Plastyka – mgr Anna Skubis

Wychowanie fizyczne –  lic. Damian Pietrasik

Religia – ks. mgr Krzysztof Zych

Edukacja wczesnoszkolna – mgr Anna Skubis, mgr Edyta Brzezińska

Wychowanie przedszkolne – mgr Anna Raczyńska

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – mgr Anna Raczyńska, mgr Anna Skubis

Terapia zajęciowa – mgr Anita Wójcik

Logopeda – mgr Edyta Brzezińska

Integracja sensoryczna – mgr Krzysztof Dywan

Wychowanie do życia w rodzinie – mgr Aneta Kwiecień

Edukacja dla bezpieczeństwa – mgr Aneta Kwiecień

Wiedza o społeczeństwie – mgr Aneta Kwiecień

Nauczyciel wspomagający – mgr Dominika Chuchnowska