Dyrektor szkoły – mgr Iwona Staszewska

Język polski – mgr Ilona Kosiarska

Język angielski – mgr Beata Smalera

Język niemiecki – Iwona Juda

Matematyka – mgr Danuta Król-Chuchnowska

Fizyka – mgr Anna Gładysz

Informatyka – mgr Dominika Chuchnowska

Przyroda – mgr Dorota Biało-Nowak

Chemia – mgr Dorota Biało-Nowak

Geografia – mgr Dorota Biało-Nowak

Biologia – mgr Dorota Biało-Nowak

Historia – mgr Iwona Staszewska

Doradztwo zawodowe – mgr Bożena Zwolska

Muzyka, technika – mgr Anna Skubis

Plastyka – mgr Dorota Kita

Wychowanie fizyczne –  Karol Borycki

Religia – ks. mgr Piotr Niewrzałek

Edukacja wczesnoszkolna – mgr Anna Skubis, mgr Dorota Kita

Wychowanie przedszkolne – mgr Anna Raczyńska, mgr Dominika Chuchnowska

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – mgr Dorota Kita

Terapia zajęciowa – mgr Dorota Kita

Logopeda – mgr Ilona Dubiel

Gimnastyka korekcyjna – Karol Borycki