Szkoła Podstawowa w Ossolinie  po raz kolejny zaprasza do udziału w Wojewódzkim Konkursie Pięknego Czytania, który w tym roku odbywa się pod hasłem „Odkrywanie Lema”.

Jego finalistów oceniać będzie jury pod przewodnictwem znakomitego aktora Jerzego Bończaka. W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej konkurs odbędzie się w formule stacjonarnej lub zdalnej. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody!

Konkurs współfinansowany jest ze środków Powiatu Sandomierskiego.

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PIĘKNEGO CZYTANIA

I Organizator

Szkoła Podstawowa w Ossolinie

Ossolin 21, 27-640 Klimontów

II Uczestnicy

– konkurs jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego,
– konkurs przeprowadzony będzie w trzech kategoriach wiekowych:

I – szkoły podstawowe- kl. IV-VI

II -szkoły podstawowe- kl. VII-VIII

III – szkoły ponadpodstawowe .

III Utwory konkursowe

– każdy uczestnik zobowiązany jest do odczytania wybranego fragmentu prozy Stanisława Lema

– czas prezentacji nie może przekroczyć 5 min.

IV Cele konkursu

– popularyzacja wśród młodego pokolenia twórczości najwybitniejszych literatów polskich
– rozwijanie wrażliwości na prozę oraz umiejętności odbioru dzieł literackich,
– kształcenie umiejętności pięknego czytania wśród młodego pokolenia w dobie zanikania kontaktu z książką,
– rozbudzanie wyobraźni młodego czytelnika.

V Kryteria oceniania

Ocenie komisji konkursowej podlegają zwłaszcza:

– dykcja i prawidłowa emisja głosu

– interpretacja prozy, umiejętność budowania nastroju

– wrażliwość na piękno słowa mówionego

– charyzmatyczność uczestnika, umiejętność zainteresowania publiczności

– dobór tekstu.

VI Przebieg konkursu

Konkurs składa się z 3 etapów:

  1. eliminacje wewnątrzszkolne

należy przeprowadzić w placówkach, które wyrażą chęć uczestnictwa w konkursie, do końca października 2021 roku w dowolnej formie

– listy uczestników ( maksymalnie 3 osoby z każdej kategorii wiekowej) , wyłonionych w wyniku szkolnych eliminacji wraz z tytułami utworów, których fragmenty uczniowie będą czytać – należy przesłać na adres e-mail organizatora(spossolin@gazeta.pl ) do dnia 5.11.2021 r.

2. eliminacje międzyszkolne

-odbędą się 8 listopada 2021r.(poniedziałek) o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej w Ossolinie

– należy na nie dostarczyć kserokopie czytanych przez uczniów fragmentów.

– spośród zakwalifikowanych uczestników jury powołane przez organizatora wyłoni po trzy osoby z każdej kategorii wiekowej, które wezmą udział w finale konkursu

– w dniu obrad jury lista finalistów z poszczególnych kategorii wiekowych zostanie opublikowana na stronie szkoły.

3. finał konkursu

-będzie miał miejsce 15 listopada 2021 roku w Szkole Podstawowej w Ossolinie

-jury powołane przez organizatora( m.in. gość specjalny, wybitny aktor i reżyser Jerzy Bończak ), spośród zakwalifikowanych finalistów, wyłoni zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych.

VII Nagrody

– zwycięzcy otrzymają atrakcyjne nagrody książkowe, które zostaną wręczone po zakończeniu obrad jury w dniu finału konkursu

– wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora konkursu oraz w prasie lokalnej

VIII Sprawy organizacyjne

– liczba uczestników jest ograniczona, o udziale w konkursie decyduje kolejność zgłoszeń

– kolejność prezentacji podczas eliminacji międzyszkolnych i finału konkursu ustala organizator

– organizator nie zwraca kosztów przejazdu uczestnikom i opiekunom

– podczas eliminacji międzyszkolnych i finału konkursu dla uczestników i opiekunów zapewniony będzie poczęstunek

– uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikację własnego wizerunku i danych osobowych w postaci imienia i nazwiska w mediach tj. prasie, radiu, telewizji, stronie internetowej szkoły oraz przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu

– przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich punktów niniejszego regulaminu

tel. 724 11 82 04.

Organizator zastrzega możliwość zmiany formy eliminacji międzyszkolnych i finału konkursu ze stacjonarnej na zdalną w przypadku zaostrzenia się sytuacji epidemiologicznej.