Zgodnie z dzisiejszymi wytycznymi rządu do 8 listopada klasy IV-VIII przechodzą od poniedziałku w tryb nauki zdalnej.

Oddział przedszkolny i klasy I-III pracują nadal w trybie stacjonarnym. Lekcje prowadzone będą według dotychczasowego tygodniowego rozkładu zajęć z wykorzystaniem: platformy WSiPnet, komunikatora Messenger i poczty elektronicznej. Uczniowie klas IV-VIII posiadający kody do platformy WSiPnet, którzy do tej pory nie zalogowali się na nią, proszeni są o niezwłoczne dokonanie tego. Według informacji przekazanych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, w szkołach mają odbywać się konsultacje przedmiotowe, w grupach do 5 osób. Szczegółowe wytyczne zostaną ogłoszone w przyszłym tygodniu.

Jednocześnie chcę poinformować, że znaczna część nauczycieli naszej szkoły przebywa obecnie na kwarantannie, bądź zwolnieniach lekarskich, co może powodować zmiany w planie nauczania klas pracujących w trybie stacjonarnym, o czym uczniowie i rodzice będą informowani przez wychowawców. Kwarantanna nauczycieli potrwa do poniedziałku włącznie.

Dyrektor szkoły

mgr Iwona Staszewska

Dodaj komentarz