Szkoła Podstawowa w Ossolinie  po raz kolejny zaprasza do udziału w Wojewódzkim Konkursie Pięknego Czytania, który w tym roku odbywa się pod hasłem „W cudownym świecie Makuszyńskiego”. Jego finalistów oceniać będzie jury pod przewodnictwem znakomitego aktora Mateusza Damięckiego. W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej konkurs odbędzie się częściowo lub całkowicie w formule zdalnej. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody!

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PIĘKNEGO CZYTANIA

„W cudownym świecie Makuszyńskiego”.

 

 1. Organizator

 

Szkoła Podstawowa w Ossolinie

Ossolin 21, 27-640 Klimontów

 

 

 1. Uczestnicy

 

 

– Konkurs jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych  i ponadpodstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego,
– Konkurs przeprowadzony będzie w trzech kategoriach wiekowych:

I    – szkoły podstawowe- kl. IV-VI

II    -szkoły podstawowe- kl. VII-VIII

III  – szkoły ponadpodstawowe .

 

 • Utwory konkursowe

 

– Każdy uczestnik zobowiązany jest do odczytania wybranego fragmentu  prozy Kornela Makuszyńskiego oraz przygotowania prezentacji  utworu w formie krótkiego nagrania audio-video w formacie MP4 (film powinien być nagrany w formie jednego stabilnego ujęcia w układzie poziomym na ogólnodostępnym sprzęcie: aparat, telefon, kamera), zamieszczenie go na koncie  internetowym( np. youtube.com , One Drive) i przesłanie linku z w/w prezentacją na adres spossolin@gazeta.pl – ALBO nagranie prezentacji na płytę lub inny nośnik i przesłanie go drogą pocztową na adres: Szkoła Podstawowa w Ossolinie, Ossolin 21, 27-640 Klimontów – z dopiskiem W cudownym świecie Makuszyńskiego

– Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 min.

 

 

 1. Cele konkursu

 

– Popularyzacja wśród młodego pokolenia twórczości najwybitniejszych literatów polskich
– Rozwijanie wrażliwości na prozę oraz umiejętności odbioru dzieł literackich,
– Kształcenie umiejętności pięknego czytania wśród młodego pokolenia w dobie zanikania kontaktu z książką,
– Rozbudzanie wyobraźni młodego czytelnika.

 

 1. Kryteria oceniania

 

Ocenie komisji konkursowej podlegają zwłaszcza:

– dykcja i prawidłowa emisja głosu

– interpretacja prozy, umiejętność budowania nastroju

– wrażliwość na piękno słowa mówionego

– charyzmatyczność uczestnika, umiejętność zainteresowania publiczności

– dobór tekstu.

 

 1. Przebieg konkursu

 

Konkurs składa się z 3 etapów:

 • eliminacje wewnątrzszkolne

– należy przeprowadzić w placówkach, które wyrażą chęć uczestnictwa w konkursie,  do  końca października 2020 roku w dowolnej formie

– listy uczestników ( maksymalnie 3 osoby) , wyłonionych w wyniku szkolnych eliminacji wraz z tytułami utworów, których fragmenty uczniowie będą czytać – należy przesłać na adres e-mail organizatora(spossolin@gazeta.pl ) do dnia   6.11.2020 r.

– do 10 listopada należy przesłać prezentacje audio-video uczestników

 

 

 • eliminacje międzyszkolne online

– spośród nadesłanych filmów- prezentacji jury powołane przez organizatora wyłoni po trzy osoby z każdej kategorii wiekowej, które wezmą udział w finale konkursu .

– w dniu obrad jury  lista finalistów z poszczególnych kategorii wiekowych zostanie opublikowana na stronie szkoły.

 

 

 

 • finał konkursu online lub na żywo ( w zależności od sytuacji epidemiologicznej)

 

-będzie miał miejsce 20 listopada 2020 roku w SP w Ossolinie.

-jury powołane przez organizatora( m.in.  gość specjalny , wybitny  aktor Mateusz Damięcki ), spośród zakwalifikowanych finalistów,  wyłoni zwycięzców  w   poszczególnych kategoriach wiekowych.

 

 

 1. Nagrody

 

– zwycięzcy  otrzymają atrakcyjne nagrody książkowe, które zostaną wręczone po zakończeniu obrad jury w dniu finału konkursu.

– Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora konkursu oraz w prasie lokalnej.

 

 1. Sprawy organizacyjne

– Liczba uczestników jest ograniczona, o udziale w konkursie decyduje kolejność zgłoszeń.

– Kolejność prezentacji podczas finału konkursu ustala organizator.

– Organizator nie zwraca kosztów przejazdu uczestnikom i opiekunom.

– Podczas finału konkursu, dla uczestników i opiekunów zapewniony będzie posiłek.

– Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikację własnego wizerunku i danych osobowych w  postaci imienia i nazwiska w mediach tj. prasie, radiu, telewizji, i Internecie oraz przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu.

– Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich punktów niniejszego regulaminu.

tel. 724 11 82 04.

 

Dodaj komentarz