We wtorek o godz. 10 rozpoczynamy rok szkolny 2020/2021. Towarzyszy nam ciągle niepewność związana z sytuacją pandemii. Prosimy uczniów i rodziców o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa, które wdrożone zostały w Szkole Podstawowej w Ossolinie. Informacje na ten temat dostępne są na naszej stronie internetowej.

1 września zapraszamy uczniów na spotkania z wychowawcami według przedstawionego poniżej harmonogramu. Prosimy o punktualne przybycie do szkoły i skierowanie się bezpośrednio do swojej klasy. Unikamy gromadzenia się przed szkołą i w budynku.

Przedszkolacy, zerówka oraz klasa I wchodzą do budynku dawnym głównym wejściem. Uczniowie klas II-VIII wchodzą przez byłą bibliotekę szkolną. Klasa IV i V spotykają się w klasie polonistycznej, klasy VI i VII na świetlicy szkolnej, klasa VIII w sali j. angielskiego. Klasy II i III w sali naprzeciw wejścia. W salach oczekiwać będą wychowawcy.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

Dodaj komentarz