Zachęcam do śledzenia w mediach informacji o wirusie: zwróceniu uwagi na budowę wirusa, dróg zarażenia oraz metod ochrony przed wirusem i sposobów dezynfekcji oraz apeluję o zastosowaniu tych metod w praktyce dla Waszego bezpieczeństwa i Waszych bliskich


  • powtarzajcie i utrwalajcie zdobyte wiadomości i umiejętności z biologii i geografii oraz chemii klasa 7
  • oglądajcie też proszę dostępne w telewizji programy i filmy przyrodnicze
  • osoby które zadeklarowały udział w konkursach ekologicznych proszę realizujcie zobowiązania
  • informuję o możliwości skorzystania ze strony www.gov.pl/zdalnelekcje

Pozdrawiam Dorota Biało-Nowak
W wypadku pytań proszę o kontakt.

Dodaj komentarz