III Międzynarodowy Bieg Rycerski

Utworzono: czwartek, 05, kwiecień 2018

III Międzynarodowy Bieg Rycerski o Puchar Kanclerza Jerzego Ossolińskiego
• Bieg na dystansie – 6666m
• Marszobieg – 6666m

I TERMIN I MIEJSCE
01.07.2018 r. start i meta – plac przy Szkole Podstawowej w Ossolinie ( powiat sandomierski) start godzina 11.15
II ORGANIZATORZY
Stowarzyszenie „Nasze Dziedzictwo Ossolin"
Ochotnicza Straż Pożarna w Ossolinie i Wilkowicach
Ochotnicza Straż Pożarna w Zakrzowie
Uczniowski Klub Sportowy „Orlik" w Klimontowie
III CEL I ZAŁOŻENIA BIEGU
• Propagowanie zdrowego stylu życia
• Promocja Ossolina i Gminy Klimontów
IV TRASA BIEGU
Dystans 6666m ,nawierzchnia asfaltowa, 200 m. polna droga. Oznaczenia trasy co 1 km pionowymi znakami.
V PROGRAM SZCZEGÓŁOWY
9:00 - otwarcie biura zawodów
11.00 - zamknięcie listy startowej
11:10- wspólne zdjęcie
11:15- start Biegu Głównego
13:30 - ceremonia zakończenia ,wręczenie nagród

VI KLASYFIKACJE
BIEG GŁÓWNY OPEN I-III

Kategorie wiekowe

Mężczyźni : Kobiety :
M1 14-35lat K1 14-35lat
M2 36lat i więcej K2 36 lat i więcej

VII NAGRODY
Klasyfikacja kobiet i mężczyzn:
Medale, atrakcyjna nagroda główna rozlosowywana wśród wszystkich uczestników.

Klasyfikacja biegów dzieci:
Medale, atrakcyjna nagroda główna rozlosowywana wśród wszystkih uczestników.

Kat1- klasa I-III
Kat2- klasa IV-VI

Wszyscy uczestnicy otrzymają:
• Numer startowy
• woda
• ciepły posiłek
Wszyscy uczestnicy którzy ukończą bieg otrzymają:
• Pamiątkowe medale
• W przypadku niewystarczającej liczby medali osoby zapisane w dniu zawodów otrzymają medal pocztą na wskazany adres.

VII UCZESTNICTWO
Zgłoszenia do biegu przyjmowane będą na stronnie www.ossolin.pl

Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy którzy:
• ukończą przed 1 lipca 2018 14-ty rok życia,
• dokonają weryfikacji w Biurze Zawodów,
• przedstawią zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do udziału w biegu długodystansowym lub złożą oświadczenie wyrażające zgodę na udział w biegu na własną odpowiedzialność podpisane własnoręcznie
• opłacą wpisowe określone w regulaminie
UWAGA !
Warunkiem dopuszczenia osób niepełnoletnich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego(legitymującego się dokumentem ze zdjęciem) w momencie weryfikacji zawodnika w Biurze Zawodów lub posiadanie i przedłożenie, podczas weryfikacji zawodnika, pozwolenia na udział w biegach, podpisanego przez rodzica lub opiekuna.

Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

IX SPRAWY FINANSOWE
OPŁATA STARTOWA 20 ZŁ – DO 25 czerwca
30 ZŁ – W BIURZE ZAWODÓW
Uwaga!!! NR STARTOWY NADAWANY BĘDZIE PO WERYFIKACJI OPŁATY WPISOWEJ PO ZAMKNIĘCIU LISTY STARTOWEJ ONLINE -CZYLI 25 czerwca 2017 R.
• Wpisowe należy wpłacać na konto organizatora
Dane do przelewu:

Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdrój o/Klimontów...
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ORLIK KLIMONTÓW
02851700070090093599050001
Z dopiskiem : Bieg Rycerski ( imię i nazwisko, nazwa klubu/miejscowości oraz rok urodzenia).
• W przypadku wpłacenia na konto należy podczas pobierania numerów startowych okazać się dowodem wpłaty i dokumentem tożsamości.
• Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.
• Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi niezależnie od przyczyn. Nie ma możliwości przenoszenia raz wniesionej opłaty na rzecz innego zawodnika lub wypłaty wpisowego z powodu nieobecności zawodnika.

kontakt – Krzysztof Dywan 693121385, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Link do zapisów:

https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=3876

• W przypadku zgłoszeń przez internet, uczestnik złoży podpis podczas weryfikacji w Biurze Zawodów, zobowiązany jest do przedstawienia dowodu wpłaty.
• Numery startowe wydawane będą po okazaniu dowodu wpłaty startowego i po złożeniu oświadczenia o zdolności zdrowotnej do udziału w biegu.
• Podpisanie karty zgłoszenia przez zawodnika jest jednoznaczne z przyjęciem umowy cywilno-prawnej między organizatorem a zawodnikiem.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za urazy i kontuzję podczas imprezy biegowej.
• Organizator zapewnia nieprofesjonalny pomiar czasu ( pomiar ręczny).
• Uczestników biegu obowiązują przepisy ustawy o ruchu drogowym oraz niniejszy regulamin.
Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów.
Ochrona wizerunku – uczestnicy Biegu Rycerskiego wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z Biegu zamieszczonych na stronie Biegu, w mediach oraz materiałach promocyjnych Bieg
9.Postanowienia końcowe

• Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską podczas trwania imprezy,
• Bieg jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez zawodnika,
• Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
• Interpretacja regulaminu należy do organizatora.

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA BIEGU

• Zwalniam z wszelkiej odpowiedzialności Organizatora biegu, a także kierownictwo, administratorów, osoby odpowiedzialne wg kompetencji, urzędników, wolontariuszy, świadczeniodawców na wypadek strat, zranień, utraty zdrowia lub życia, lub szkód związanych z moim uczestnictwie w biegu.
• Zgadzam się, aby wszystkie spory i kontrowersje związane z moim startem rozstrzygał Komitet Organizacyjny.

Po ukończonych biegach zostaną rozlosowane nagrody spośród wszystkich, którzy ukończą bieg ( dzieci i dorośli). Główną nagrodą będzie WYCIECZKA WEEKENDOWA DO ZAKOPANEGO WRAZ Z CAŁODNIOWYM POBYTEM W TERMACH
Pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

Organizatorzy
Rafał Staszewski i Krzysztof Dywan.

Tuesday the 19th. Custom text here. Joomla 3.0 templates. All rights reserved.
stat4u