Dąbrowska znana i nieznana

Utworzono: piątek, 05, maj 2017

I. Organizator

Szkoła Podstawowa w Ossolinie
Ossolin 21, 27-640 Klimontów

II. Uczestnicy

- Konkurs jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich z terenu województwa świętokrzyskiego,
- Konkurs przeprowadzony będzie w trzech kategoriach wiekowych- szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie.

III. Utwory konkursowe

- Każdy uczestnik zobowiązany jest do przygotowania wybranego fragmentu prozy Marii Dąbrowskiej.
- Czas prezentacji nie powinien przekroczyć 5 min.

IV. Cele konkursu

- Popularyzacja wśród młodego pokolenia twórczości najwybitniejszych literatów polskich
- Rozwijanie wrażliwości na prozę oraz umiejętności odbioru dzieł literackich,
- Kształcenie umiejętności pięknego czytania wśród młodego pokolenia w dobie zanikania kontaktu z książką,
- Rozbudzanie wyobraźni młodego czytelnika.

V. Kryteria oceniania

Ocenie komisji konkursowej podlegają zwłaszcza:
- dykcja i prawidłowa emisja głosu
- interpretacja prozy, umiejętność budowania nastroju
- wrażliwość na piękno słowa mówionego
- charyzmatyczność uczestnika, umiejętność zainteresowania publiczności
- dobór tekstu.

VI. Przebieg konkursu

Konkurs składa się z 3 etapów:
1) eliminacje wewnątrzszkolne
– należy przeprowadzić w placówkach, które wyrażą chęć uczestnictwa w konkursie, do 26 maja 2017 roku.
- listy uczestników ( maksymalnie 3 osoby) , wyłonionych w wyniku szkolnych eliminacji wraz z tytułami utworów, których fragmenty uczniowie będą czytać - należy przesłać na adres e-mail organizatora(Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ) do dnia 2.06.2017 r., lub drogą pocztową (decyduje data wpływu), z dopiskiem na kopercie „Dąbrowska znana i nieznana".

2) eliminacje międzyszkolne
- odbędą się 5 czerwca (poniedziałek) 2017 r. w Szkole Podstawowej w Ossolinie o godz. 9. Należy na nie dostarczyć kserokopie czytanych przez uczniów fragmentów.
- spośród zakwalifikowanych uczestników jury powołane przez organizatora wyłoni po trzy osoby z każdej kategorii wiekowej, które wezmą udział w finale konkursu.

3) finał konkursu
- będzie miał miejsce 2 lipca, podczas VI Pikniku Rycerskiego w Ossolinie, organizowanego przez Stowarzyszenie „ Nasze dziedzictwo Ossolin".
- jury powołane przez organizatora, któremu przewodniczył będzie wybitny aktor Leszek Teleszyński, spośród zakwalifikowanych finalistów, wyłoni zwycięzców w
poszczególnych kategoriach wiekowych.

VII. Nagrody

- zwycięzcy otrzymają puchary oraz atrakcyjne nagrody książkowe, które zostaną wręczone po zakończeniu obrad jury w dniu finału konkursu.
- Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora konkursu oraz w prasie lokalnej.

VIII. Sprawy organizacyjne
- Liczba uczestników jest ograniczona, o udziale w konkursie decyduje kolejność zgłoszeń. Podczas eliminacji międzyszkolnych maksymalna możliwa liczba prezentacji to 45.
- Kolejność prezentacji podczas eliminacji międzyszkolnych i finału konkursu ustala organizator.
- Organizator nie zwraca kosztów przejazdu uczestnikom i opiekunom.
- Podczas finału konkursu, dla uczestników i opiekunów zapewniony będzie posiłek.
- Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikację własnego wizerunku i danych osobowych w postaci imienia i nazwiska w mediach tj. prasie, radiu, telewizji, i Internecie oraz przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu.
- Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich punktów niniejszego regulaminu.
- Koordynatorem konkursu jest Ilona Kosiarska, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 724 11 82 04.

Friday the 21st. Custom text here. Joomla 3.0 templates. All rights reserved.
stat4u