I Bieg Rycerski w Ossolinie

Utworzono: niedziela, 26, czerwiec 2016

Regulamin

I BIEG RYCERSKI O PUCHAR Kanclerza Jerzego Ossolioskiego

W ramach Mistrzostw Województwa Świętokrzyskiego w biegach, zorganizowanych dla upamiętnienia 200- rocznicy zburzenia zamku w Ossolinie.

Bieg na dystansie – 5km

Rywalizacja Nordic Walking 5km

I TERMIN I MIEJSCE

03.07.2016 r. start i meta – plac koło Szkoły Podstawowej w Ossolinie ( powiat sandomierski) start godzina 14.00

II ORGANIZATORZY

Nasze Dziedzictwo Ossolin

Ochotnicza Straż Pożarna w Ossolinie i Wilkowicach

Ochotnicza Straż Pożarna w Zakrzowie

Uczniowski Klub Sportowy „Orlik" w Klimontowie

III CEL I ZAŁOŻENIA BIEGU

• Propagowanie zdrowego stylu życia
• Promocja Ossolina i Gminy Klimontów

IV TRASA BIEGU

Dystans 5km ,nawierzchnia naturalna ( sady, polne drogi). Oznaczenia trasy co 1 km pionowymi znakami.

V PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

10:00 - otwarcie biura zawodów 13.45 - zamknięcie listy startowej 13:55- wspólne zdjęcie

14:00- start Biegu Głównego i biegów towarzyszących

16:30 - ceremonia zakończenia ,wręczenie nagród

VI KLASYFIKACJE
BIEG GŁÓWNY i Nordic Walking OPEN I-III

Mężczyźni : Kobiety :
M1 14-35lat K1 14-35lat
M2 36lat i wiecej K2 36 lat i więcej

VII NAGRODY

Klasyfikacja kobiet i mężczyzn( Bieg i Nordic Walking)

• I - puchar/statuetka

• II - puchar/statuetka

• III - puchar/statuetka

Klasyfikacja biegów dzieci

- puchary za pierwsze III miejsca w każdej z grupy wiekowej dziewcząt i chłopców

Kat1- klasa I i młodsze
Kat2- klasa II

Kat3- klasa III
Kat4- klasa IV

Kat5- klasa V-VI
Kat6- gimnazjum

Wszyscy uczestnicy otrzymają:

• Numer startowy

• Słodka bułka
• batonik
• woda

Wszyscy uczestnicy którzy ukończą bieg otrzymają:

• Pamiątkowe medale

• W przypadku niewystarczającej liczby medali osoby zapisane w dniu zawodów otrzymają medal pocztą na wskazany adres.

VII UCZESTNICTWO

Zgłoszenia do biegu przyjmowane będą na stronnie www.ossolin.pl

Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy którzy:

• ukończą przed 3 lipca 2016 14-ty rok życia,
• dokonają weryfikacji w Biurze Zawodów,

• przedstawią zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do udziału w biegu długodystansowym lub złożą oświadczenie wyrażające zgodę na udział w biegu na własną odpowiedzialność podpisane własnoręcznie

• opłacą wpisowe określone w regulaminie

UWAGA !

Warunkiem dopuszczenia osób niepełnoletnich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego(legitymującego się dokumentem ze zdjęciem) w momencie weryfikacji zawodnika w Biurze Zawodów lub posiadanie i przedłożenie, podczas weryfikacji zawodnika, pozwolenia na udział w biegach, podpisanego przez rodzica lub opiekuna.

Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

IX SPRAWY FINANSOWE

OPŁATA STARTOWA 15 ZŁ – DO 25 czerwca

5zł – uczniowie i studenci do 25 czerwca

25ZŁ – W BIURZE ZAWODÓW

Uwaga!!! NR STARTOWY NADAWANY BĘDZIE PO WERYFIKACJI OPŁATY WPISOWEJ PO ZAMKNIĘCIU LISTY STARTOWEJ ONLINE -CZYLI 25 czerwca 2016 R.
• Wpisowe należy wpłacać na konto organizatora

Dane do przelewu:

Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdrój o/Klimontów...

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ORLIK KLIMONTÓW

02851700070090093599050001

Z dopiskiem : Bieg Rycerski ( imię i nazwisko, nazwa klubu/miejscowości oraz rok urodzenia).

• W przypadku wpłacenia na konto należy podczas pobierania numerów startowych okazać się dowodem wpłaty i dokumentem tożsamości.

• Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.

• Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi niezależnie od przyczyn. Nie ma możliwości przenoszenia raz wniesionej opłaty na rzecz innego zawodnika lub wypłaty wpisowego z powodu nieobecności zawodnika.

X kontakt – Krzysztof Dywan 693121385, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Link do zapisów:

www.online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=2343

• W przypadku zgłoszeń przez internet, uczestnik złoży podpis podczas weryfikacji w Biurze Zawodów, zobowiązany jest do przedstawienia dowodu wpłaty.

• Numery startowe wydawane będą po okazaniu dowodu wpłaty startowego i po złożeniu oświadczenia o zdolności zdrowotnej do udziału w biegu.

• Podpisanie karty zgłoszenia przez zawodnika jest jednoznaczne

z przyjęciem umowy cywilno-prawnej między organizatorem
a zawodnikiem.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za urazy i kontuzję

podczas imprezy biegowej.

• Organizator zapewnia nieprofesjonalny pomiar czasu ( pomiar ręczny).

• Uczestników biegu obowiązują przepisy ustawy o ruchu drogowym oraz niniejszy regulamin.

Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów.

Ochrona wizerunku – uczestnicy Biegu Rycerskiego wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z Biegu zamieszczonych na stronie Biegu, w mediach oraz materiałach promocyjnych Bieg

9.Postanowienia końcowe

• Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską podczas trwania imprezy,

• Bieg jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez zawodnika,
• Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

• Interpretacja regulaminu należy do organizatora.

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA BIEGU

• Zwalniam z wszelkiej odpowiedzialności Organizatora biegu, a także kierownictwo, administratorów, osoby odpowiedzialne wg kompetencji, urzędników, wolontariuszy, świadczeniodawców na wypadek strat, zranień, utraty zdrowia lub życia, lub szkód związanych z moim uczestnictwie w biegu.

• Zgadzam się, aby wszystkie spory i kontrowersje związane z moim startem rozstrzygał Komitet Organizacyjny.

Po ukończonych biegach zostaną rozlosowane nagrody spośród wszystkich, którzy ukończą bieg ( dzieci i dorośli). Główną nagrodą będzie telewizor Plazma 32'

Pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

Organizatorzy

Krzysztof Dywan

Friday the 21st. Custom text here. Joomla 3.0 templates. All rights reserved.
stat4u